Letras / letra N / NATTSMYG

  1. 1. En Värld I Brand - Tusen år av hat I sekel är han fjättrad med längtan av att dödliga skall blöda När allting grips av köld och fimbulvintern härjar Människan ska sin egen broder dräpa Och ruttna segel skymtas E
  2. 2. Ett Gammalt Fult Och Elakt Troll Det Var En Gång - Ett gammalt fult och elakt troll det var en gång som kom till detta landet i en luftballong Det lade sig i småland med huvudet på Åland och fötterna de var i samma stund i Lund Och hos det gamla
  3. 3. Frostens Herre, Isens Konung - Tystat är nu bäckens sorl isen tar grepp om dess strupe Nu solens sista strålar glimma i hans silverstänkta hår Reser sig med en grånad blick Frostens herre, Isens konung Vetskap att hans tid ä
  4. 4. I Havsråets Famn - Av stormen piskas vågor som bryts av skeppets stäv I djupet viskas om farhågor om havsråets begär Av nordstjärnan är de ledda att trotsa havets fasor I asars ögon sedda med sköld och stål i ha
  5. 5. När Solen Slocknar - Vid urbergets käftar mynnar en flod där heden möter den första ek Förtrollande stämma kallar sitt rov med toner spunna av lögn och svek I sorgens timma svartnar sinnet Ensam får jag skulden bära
  6. 6. Påskelden - Kristna högtid och eldar tänds på kullars topp och solen flyr Åska mullrar och regnet piskar men elden flämtar och väsen skyr Häxor och trolltyg i skymningsljus de jagas Tvingas till nattsm
  7. 7. Skugghöljda Hov - I stillhet vilar dess hotfulla vatten som glimmar i lömskhet av nordstjärnans prakt Den djupsvarta tjärn i midvinternatten förtäljer en saga om sjöråets makt Strövandes ensligt land Bitna av fro
  8. 8. Sorgbetyngda Stämmor - När dagens första strålar når mitt anlete bland berg och snår, det som är mitt hem Som ett djur, driven ur sitt gryt med tankar som plågar mig än sorgbetyngda stämmor fjättrar natt som dag från
  9. 9. Ur Hålstam Och Grenverk - Ur hålstam och grenverk i midvinternatten Där leker ett irrbloss vid sankmarkens vatten Ett skimmrande väsen som dunkelhet lyfter för nyfikna sinnen som utav ett syfte Dimman den är lömsk Tr
  10. 10. Vinterblot - Ut på den snötäckta höjd Där frostbitna granar står Där grinar ett troll, fet och nöjd Och sjunger en sång där han går Ty vättar vid granfotens rot De skyddas från fara om blot han får Prästen
x

Conte para seus amigos as músicas que você curte

FECHAR

Playlist atualizada com sucesso!

Os programas existentes nesta playlist não podem ser salvos.

Apagar Todas
Comunicar erro

Sua senha é secreta. Nenhum funcionário do UOL está autorizado a solicitá-la.

© 1996-2013 UOL - O melhor conteúdo. Todos os direitos reservados. Hospedagem: UOL Host